Услови и правила

Општи правила и услови

Општи услови на користењеПочитувани клиенти, Ви благодариме што ја избравте и посетивте нашата страница. Ве молиме, пред да ги користите нашите услуги, внимателно прочитајте ги условите на користење, бидејќи продолжувањето на користење на нашата страница, значи прифаќање на сите долунаведени одредби за лична потреба и на сопствена одговорност.

ДЕ НИРО го задржува правото да ги промени/надополни овие услови во секое време, без претходна најава, затоа препорачуваме повремено посетување на овие одредби, затоа што се обврзувачки за сите корисници на сајтот. Интернет продавницата е овластена во согласност со својата политика на работење и без претходно објавување, да ја измени содржината на општите услови, продажниот асортиман на производите, малопродажните цени и другите податоци поврзани со продажба.


Цените на сите производи на нашата онлајн продавница се изразени во денари со вклучен ДДВ. ДЕ НИРО го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена доколку нарачката е прифатена. Купувачот се обврзува да ја плати цената која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.


ДЕ НИРО го зачувува правото да отстрани кој било производ од оваа веб-локација во кое било време, или да отстрани и промени каков било материјал или содржина од неа. Иако секогаш ќе сториме сè што е возможно да ги процесираме сите нарачки, може да има исклучителни околности кои ќе нè принудат да го одбиеме процесирањето на нарачката откако сме ја испратиле Потврдата за нарачка. Го зачувуваме правото да го сториме тоа во кое било време.


Како би ги задоволиле Вашите потреби и барања, ДЕ НИРО ќе се залага за достапност на својата интернет страна 24 часа во денот. Во случај на привремена недостапност односно прекин на интернет страната поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на ДЕ НИРО , не превземаме никаква одговорност и не гарантираме постојан пристап.


Називот `Де ниро` е трговски знак на Де Ниро Битола и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност од Дениро Битола.

ДЕ Ниро Битола ги задржува сите права кои произлегуваат од трговскиот знак `Де ниро`.


Де ниро има авторско право врз сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци, програмски код). Превземањето на информации, податоци и слики, нивна дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет страната на ДЕ НИРО е забрането. Неовластеното користење на било кој сегмент на сајтот, без претходна дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за кршење на авторските права и подлежи на законски мерки.
Податоци за компанијатаДЕ НИРО Битола
Ул. Воден 9
Тел. +389 75 226 953

Email: denirocatering@gmail.com