Политика на приватност

Политика на приватност

Податоците кои ни се потребни за да можеме да ја процесираме Вашата нарачка, се Вашите име и презиме, адреса за достава, емеил адреса и телефонски број. Освен за доставување на Вашиот производ, овие податоци ни се потребни и за да бидеме во можнот да Ве известиме за моменталниот статус на Вашата нарачка.Нашата компанија максимално се залага за зачувување на приватноста на споменатите податоци, и пристап кон нив имаат нашите вработени кои обврзани да ја запазат нивната доверливост, податоците ќе ги користат само, и единствено за извршување на нивните обврски во поглед на доставата.