Политика за колачиња

Политика за колачиња

За да бидеме во можност да го прилагодиме користењето на интернетот на Вашите потреби, и истовремено да загарантираме оптимизација на податоците кои се појавуваат за Вас, нашиот сајт користи колачиња. Колаче е стандардна карактеристика на веб страниците во форма на текстуален фајл кој се пренесува на Вашиот уред, чија цел е да прибира информации за пребарувањето на податоци на нашата страница. Колачињата ги симнува Вашиот интернет пребарувач при првото прелистување на страницата. Понатаму, тие се користат за функционирањето на нашиот сајт да биде подобро и пофункционално, со тоа што при Вашата понатамошна посета на сајтот ќе ве препознаат Вас, и ќе Ви го направат позгодно користењето на страницата. Истовремено не информираат нас за корисноста на одредени сегменти од страницата, како и кои делови треба да се подобрат. На пример, запомнувајќи ги Вашите поставки, не треба да Ве прашаме од која земја сте Вие, секогаш кога ќе ја посетите нашата веб-страница.


Податоците кои ги прибираме се исклучиво за стистички а не за лични цели. Колачињата неможат да пренесат вируси на Вашите уреди.


По самото отварање на нашата страница, опцијата за колачињата излегува како pop up прозорец во долниот дел од сајтот, каде може да изберете да се согласите со нивното користење, или да продолжите да ја разгледувате страницата без согласност. Доколку ја одбиете употребата на колачиња, тоа може да влијае на Вашето корисничко искуство и функционалноста на нашата страница. Дополнително, може во било кое време да ги промените поставкте на Вашиот Интернет прелистувач, кои обично се наоѓаат во менијата `options`, `tools` или `preferences`.