Де Ниро својата професионалност ја има докажано на бројни филмски проекти

ФИЛМСКО МЕНИ 1

ФИЛМСКО МЕНИ 2

Ручек