Де Ниро својата професионалност ја има докажано на бројни филмски проекти

МЕНИ 1

МЕНИ 2